Friday 29th September 2023

برگزاری جلسه مشترک موسسه آموزش عالی پیروزان با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فردوس در راستای افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در هفته ملی مهارت
Facebook
Twitter
LinkedIn

جلسه هم اندیشی در راستای افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی موسسه آموزش عالی پیروزان در هفته ملی مهارت با حضور روسا و معاونین موسسه آموزش عالی پیروزان و مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فردوس برگزار شد.

در این جلسه رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان بر ارتباط قوی و مداوم دو نهاد با یکدیگر تاکید کردند. آقای مهندس عبداله زاده عنوان کردند که با ورود موسسه آموزش عالی پیروزان به حوزه اشتغال دانشجویان در حین تحصیل و پس از فارغ التحصیلی به عنوان تنها دانشگاه در منطقه، مسیر اشتغال جوانان کمی هموار تر از گذشته شده است. آقای مهندس یعقوبی، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ضمن تشکر از اقدامات بی بدیل موسسه آموزش عالی پیروزان در این حوزه ، بر لزوم تداوم طرح آموزش در مسیر اشتغال از جانب این مرکز علمی تاکید کردند و گفتند: این طرح از معدود طرح هایی هست که بار آموزش را که سال هاست بر دوس فنی و حرفه ای هست، سبک تر کرده است. آقای مهندس طالب زاده نیز در خصوص ثبت نام و گذراندن دوره های تخصصی در قالب کار عملی، واحد درسی و حتی پروژه و کارآموزی برای دانشجویان مشغول تحصیل صحبت نمودند. معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی پیروزان عنوان کردند که دانشجویان ثبت نام شده در دانشگاه خواه یا ناخواه در طرح آموزش در مسیر اشتغال مشارکت دارند و این خبر خوبی برای بازار کار است؛ چرا که این آموزش ها مسیر اشتغال را هموار تر می کند. آقای مهندس شعربافیان، معاونت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان هم با ابراز خوشحالی از افتتاح طرح دیگری در زمینه اشتغال و مهارت آموزی دانشجویان از همکاران موسسه آموزش عالی پیروزان در این زمینه تشکر نمودند.

Template Design:Dima Group