Thursday 28th September 2023

انعقاد تفاهم نامه علمی و آموزشی ما بین
معاونت علمی و پژوهشی ناحیه مقاومت بسیج سپاه فردوس
و موسسه آموزش عالی پیروزان
Facebook
Twitter
LinkedIn

به مناسبت دهه پر خیر و برکت وشکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی و در چارچوب افزایش تعاملات موسسه آموزش عالی پیروزان فردوس تفاهم نامه علمی و آموزشی با معاونت علمی و آموزشی ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی شهرستان فردوس منعقد گردید.
آقای مهندس عبداله زاده رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان با اشاره به نقش دانشگاه در حایگاه علمی و آموزشی در همکاری با تمکامی نهاد ها و ارگان ها، از همکاری با ناحیه مقاومت بسیج سپاه فردوس نیز ابراز خرسندی کرد. جناب سرهنگ کریم زاده نیز از حضور و نظارت موسسه آموزش عالی پیروزان در پروژه های علمی و آموزشی سپاه استقبال نمود و این امر را در راستای پیشرفت روز افزون این نهاد، کاملا ضروری دانست.

Template Design:Dima Group