Sunday 23rd June 2024

آشنایی با معاونت اداری و مالی

واحد معاونت اداری و مالی

حمیدرضا شهریاری

مدیر امور اداری و  مالی 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرح وظایف

  • مورد اول
  • مورد دوم
  • مورد سوم

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

معرفی کارکنان حوزه

محمد حلاج مقدم

کارپرداز

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group