Friday 19th July 2024

آشنایی با معاونت پژوهشی

آشنایی با معاونت پژوهشی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مصطفی مشکانی

مسئول امور پژوهش و کارآفرینی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرح وظایف

   • * ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدهای مربوطه به معاونت و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
   • * تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب
   • * ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیسموسسه دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت‌نظر
   • * پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه
   • * نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
   • * برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت‌های موسسه
   • * همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های موسسه
   • * اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط
   • * برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری‌های علمی و بین‌المللی
   • * اولویت‌بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور
   • * توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش‌های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم‌انداز برنامه‌های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
   • * کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی موسسه بر اساس تقویم تعیین‌شده در طرحنامه پروژه‌های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی
   • * انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه موسسه جهت ارائه به رئیس موسسه با همکاری مدیریت نظارت و ارزیابی پژوهشگاه
   • * ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
   • * همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین موسسه و سایر مؤسسات
   • * همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت پژوهشی برای سایر موسسات و دستگاه‌های اجرایی
   • * تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، برای طرح در شورای پژوهشی موسسه
   • * بررسی و ارزیابی فعالیت‌های موسسه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در شورای پژوهشی
   • * انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه
   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

معرفی کارکنان حوزه

سروناز پارسائی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تماس با ما

پست الکترونیک

mashkani71@gmail.com

تماس

056-32731801-3
شنبه تا چهارشنبه
8 الی 14:30

بازدید کنید

شهرستان فردوس، خیابان خرمشهر
موسسه آموزش عالی پیروزان
اتاق معاونت پژوهشی

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group