Sunday 21st April 2024

ارتباط با معاونت فرهنگی و دانشجویی

با ما تماس بگیرید

پست الکترونیک

mashkani71@gmail.com

تماس

056-32731801-3

شنبه الی چهارشنبه
8 الی 14:30

بازدید کنید

شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر، موسسه آموزش عالی پیروزان فردوس، اتاق فرهنگی و دانشجویی

با ما در ارتباط باشید

ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group