Monday 27th June 2022

ارتباط با معاونت فرهنگی و دانشجویی

با ما تماس بگیرید

پست الکترونیک

mashkani71@gmail.com

تماس

056-32731801-3

شنبه الی چهارشنبه
8 الی 14:30

بازدید کنید

شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر، موسسه آموزش عالی پیروزان فردوس، اتاق فرهنگی و دانشجویی

با ما در ارتباط باشید

ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید

Template Design:Dima Group