Friday 19th July 2024

ارتباط با معاونت پژوهشی

تماس با ما

پست الکترونیک

mashkani71@gmail.com

تماس

05632731801-3
داخلی 106

شنبه تا چهار شنبه 8 صبح الی 14:30

بازدید کنید

شهرستان فردوس، خیابان خرمشهر،
موسسه آموزش عالی پیروزان
اتاق معاونت پژوهشی

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group