Friday 19th July 2024

اهداف و وظایف معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اهداف و شرح وظایف واحد

  • انجام امور مالي دانشگاه براساس آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي
  • وصول عوايد اختصاصي موسسه
  • تنظيم حساب‌هاي دريافتي و پرداختي موسسه
  • تهيه اطلاعات مالي در مورد دريافت‌ها و پرداخت‌ها
  • نظارت بر مصرف اعتبارات از طريق رسيدگي پيش و پس از هزينه و كنترل فعاليت عاملين مالي واحدها
  • نگهداري دفاتر حسابداری
  • اعمال نظارت بر حفظ و نگهداري اموال و چگونگي استفاده از آن‌ها
  • گزارش حضور وغیاب پرسنل موسسسه
  • پرداخت هزینه های جاری موسسه
  • پرداخت به موقع بیمه پرسنل موسسه 
  • نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات موسسه و کنترل سقف اعتبار
  • تعریف کدینگ هزینه مورد استفاده در ثبت‌های مالی دانشگاه مطابق با طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌های وزارت امور اقتصادی و دارائی
  • تهیه گزارشات مالی مدیریتی، درون و برون سازمانی
  • تهیه تراز مالی موسسه و کنترل سرفصل‌های تراز
  • بستن حساب‌های مالی موسسه در پایان سال مالی
  • تهيه صورتهاي مالي موسسه
  تهيه مغايرت بانكي حسابهاي موسسه

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group