Friday 19th July 2024

تهیه و تدوین طرح

تهیه و تدوین طرح

طرح ها با اهداف مختلفی تهیه می گردند.اهدافی چون ارائه به موسسات مالی جهت دریافت وام و تسهیلات،معرفی طرح به سرمایه گذاران جدید،اخذ مجوزها،تلفیق شرکت ها و… طرح های توجیهی را در بر می گیرد.طرح های توجیهی در زمینه های زیر تهیه و ارائه می گردند:

  1. طرح های توجیهی برای راه اندازی کارخانه های صنعتی و تولیدی
  2. طرح های توجیهی برای کسب و کارهای خدماتی
  3. طرح های توجیهی برای پروژه هایی که یکبار اتفاق می افتد.
  4. طرح های توجیهی به منظور تصمیم گیری و انتخاب بین چند گزینه سرمایه گذاری

در صورت نیاز به طرح توجیهی در هریک از زمینه های فوق با شماره تلفن 056-3273-1801(داخلی106) تماس بگیریدو یا به آدرس خراسان جنوبی-فردوس-خیابان خرمشهر-نبش خرمشهر 13-موسسه آموزش عالی پیروزان مراجعه نمایید.

 

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group