Friday 1st March 2024

خوابگاه

خوابگاه

موسسه آموزش عالی پیروزان جهت آسایش و راحتی دانشجویان غیر بومی ویژه آقایان و خانم ها خوابگاه دانشجویی با امکانات عالی در نظر گرفته است.

این خوابگاه ها که به صورت خود گردان می باشد در ابتدای هر ترم در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. این موسسه سعی بر آن دارد تا کمترین دغدغه دانشجویان غیر بومی که اسکان و تغذیه می باشد را رفع نماید. به همین دلیل خوابگاه های دانشجویی پردیس را برای دانشجویان تدارک و فراهم آورده است.

 

 

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط

Template Design:Dima Group