Sunday 23rd June 2024

خوابگاه

خوابگاه

موسسه آموزش عالی پیروزان جهت آسایش و راحتی دانشجویان غیر بومی ویژه آقایان و خانم ها خوابگاه دانشجویی با امکانات عالی در نظر گرفته است.

این خوابگاه ها که به صورت خود گردان می باشد در ابتدای هر ترم در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. این موسسه سعی بر آن دارد تا کمترین دغدغه دانشجویان غیر بومی که اسکان و تغذیه می باشد را رفع نماید. به همین دلیل خوابگاه های دانشجویی پردیس را برای دانشجویان تدارک و فراهم آورده است.

 

 

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group