Sunday 21st April 2024

شرح وظایف معاونت پژوهشی

شرح وظایف

 • * ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدهای مربوطه به معاونت و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • * تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب
 • * ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیسموسسه دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت‌نظر
 • * پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه
 • * نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
 • * برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت‌های موسسه
 • * همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های موسسه
 • * اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط
 • * برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری‌های علمی و بین‌المللی
 • * اولویت‌بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور
 • * توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش‌های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم‌انداز برنامه‌های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
 • * کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی موسسه بر اساس تقویم تعیین‌شده در طرحنامه پروژه‌های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی
 • * انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه موسسه جهت ارائه به رئیس موسسه با همکاری مدیریت نظارت و ارزیابی پژوهشگاه
 • * ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
 • * همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین موسسه و سایر مؤسسات
 • * همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت پژوهشی برای سایر موسسات و دستگاه‌های اجرایی
 • * تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، برای طرح در شورای پژوهشی موسسه
 • * بررسی و ارزیابی فعالیت‌های موسسه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در شورای پژوهشی
 • * انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه
 •  

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group