Sunday 23rd June 2024

معاونت پژوهشی

جناب آقای عبداله زاده، قائم مقام و رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان به مناسبت هفته پژوهش طی مراسمی با حضور آقای دکتر باغبان و سرکار خانم دکتر شمس، از دانشجویان آقای مرتضی آذر و همچنین خانم طیبه محمد زاده به پاس زحمات ارزنده شان تقدیر و تشکر نمودند.

دومین دوره این طرح پس از تجربیات  دوره اول  و رفع نواقص و اشکالات طرح در نیم سال دوم آموزشی 1399-1400 برگزار گردید.

در طول هفته پژوهش هر شب دو کنفرانس علمی از طریق موششه آموزش عالی پیروزان برگزار می گردد.

در طول هفته پژوهش هر شب دو وبینار با همکاری دانشگاه فرهنگیان برگزار می گردد.

اخبار پژوهشی

توضیحات

مصاحبه

توضیحات

گزارش عملکرد

توضیحات

هفته پژوهش

توضیحات

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group