Friday 19th July 2024

هیئت موسس

اعضای هیئت موسس

سید محمود مدنی بجستانی

دکترای فقه و حقوق

عضو هیئت موسس

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مهدی سهرابی

دکترای تربیت بدنی

عضو هیئت موسس

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

سید یوسف احمدی بروغنی

دکترای مهندسی مکانیک

عضو هیئت موسس

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اسداله محبوبی

دکترای زمین شناسی

عضو هیئت موسس

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

حسین ناظری

دکترای ادبیات

عضو هیئت موسس

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

حمید عبداله زاده

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

عضو هیئت موسس

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مجید علومی بایگی

دکترای مهندسی برق

عضو هیئت موسس

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

محمد موید

کارشناسی ارشد مهندسی برق

عضو هیئت موسس

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group