Friday 19th July 2024

امید دیمی

دانشجوی دکترای تخصصی، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان سوابق کاری: دانشگاه صنعتی بیرجند، مدرس، مهر1394 الی بهمن 1395. شرکت دانش بنیان بهسازان آب و انرژی بیرجند، مسئول توسعه و تحقیق (R&D)، دی 1394تاکنون

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group