Friday 19th July 2024

سید محمد وزیری

تدریس در دانشگاه بیرجند از سال 1395 تدریس در دانشگاه فنی حرفه ای از سال 1395 تدریس در دانشگاه پبروزان از سال 1396 فعالیت در شرکت فنی مهندسی سها نیروی ساویس در زمینه نیروگاه خورشیدی و هوشمند سازی منازل از سال 1397

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group