Sunday 23rd June 2024

علیرضا قربان زاده

کارشناسی ارشد -دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه – یزد. مسئول دفتر طراحی روستایی شهرستان زیرکوه. مهندس ناظر بنیاد مسکن شهرستان قاینات. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی قاینات. شاغل درآموزش و پرورش شهرستان فردوس.

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group