Friday 19th July 2024

محمد شاهی فردوس

مدرس دانشکده فنی و مهندسی شهرستان فردوس در دروس زمین‌شناسی مهندسی، مقاومت مصالح 1 و 2 ، نقشه برداری عمومی، پی سازی، آزمایشگاه مقاومت مصالح از سال 1392. مدرس دانشگاه غیرانتفاعی پیروزان شهرستان فردوس در دروس نقشه‌برداری، کارتوگرافی از سال 1395.

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group