Saturday 18th May 2024

زهره شجاعی

دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه مدرس برتر دانشگاه علمی کاربردی شهرستان فردوس در سال 97 دریافت لوح تقدیر از مرکزدانشگاه علمی کاربردی بیرجند داشتن گواهینامه های مختلف حرفه ای و فنی و حرفه ای

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group