Sunday 23rd June 2024

برنامه ها و ماموریت های کانون

برنامه ها و ماموریت های کانون مخترعین

  • 1- برگزاری همایش و نمایشگاه
    2- برگزاری دوره آموزشی
    3-مشاوره های فنی و تخصصی در زمینه نگارش متن اختراع و جستجوی پتنت
  • 4- حمایت تشویقی از ثبت اختراع
    5-کمک به تجاری سازی اختراعات

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group