Friday 19th July 2024

تماس با کارآفرینی

ارتباط با کار آفرینی

پست الکترونیک

PishgamanFanavari@yahoo.com

تماس

056-32731801-3
داخلی 106

شنبه تا پهارشنبه ساعت 8صبح تا 14:30

بازدید کنید

شهرستان فردوس، خیابان خرمشهر، موسسه آموزش عالی پیروزان، هسته کارآفرینی

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group