حوزه ریاست

ارتقای همکاری موسسه آموزش عالی پیروزان با بانک تجارت

رییس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان با جناب آقای بیهقی رییس بانک تجارت شعبه شهرستان فردوس در محل موسسه آموزش عالی پیروزان دیدار و گفتگو کرد.

عنوان خبر حوزه ریاست

توضیح مختصر خبر

عنوان خبر حوزه ریاست

توضیح مختصر خبر

Template Design:Dima Group