Friday 1st March 2024

حوزه ریاست

به گزارش معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی پیروزان، به مناسبت هفته پژوهش تفاهم نامه همکاری در زمینه علمی و پژوهشی فی ما بین موسسه آموزش عالی پیروزان، شهرداری و شورای شهراسلامیه منعقد گردید. ماهیت این تفاهمنامه بررسی و مطالعه ظرفیت های سرمایه گذاری شهر اسلامیه و تدوین سند توسعه برای پیشرفت روز افزون شهر اسلامیه برای خدمت هر چه بهتر به مردم می باشد.

نخستین دوره 6 ساعته آموزشی ویژه کارکنان موسسه آموزش عالی پیروزان با عنوان ” آیین نگارش مکاتبات اداری ” جهت افزایش سطح علمی و ادبی کارکنان موسسه آموزش عالی پیروزان در محل موسسه برگزار گردید. این دوره که با تدریس جناب آقای دکتر حمیدرضا سلیمانیان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه می باشد، در 6 ساعت برنامه ریزی شده که اولین جلسه آن در روز شنبه 6 / 9 / 1400 برگزار گردید.

آقای مهندس عبداله زاده رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان با آقای مهندس خطیب شهردار اسلامیه و هیئت همراه دیدار و گفتگو کردند. این دیدار بیشتر در خصوص شناسایی و استفاده از پتانسیل شهرداری و ارتقای همکاری ها بین موسسه آموزش عالی پیروزان و شهرداری اسلامیه بود. طرفین مققر نمودند تا در هفته پژوهش تفاهمنامه ای با عنوان ایجاد بستر و تهیه طرح های توجیهی جهت پیشبرد اهداف دو طرف تهیه و تنظیم نمایند.

صبح روز چهارشنبه 5 آبان ماه ریاست و معاونت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فردوس با رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی در خصوص هفته کارآفرینی که در پیش رو می باشد دیدار و گفتگو کردند.

ارتقای همکاری موسسه آموزش عالی پیروزان با بانک تجارت

رییس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان با جناب آقای بیهقی رییس بانک تجارت شعبه شهرستان فردوس در محل موسسه آموزش عالی پیروزان دیدار و گفتگو کرد.

Template Design:Dima Group