Friday 19th July 2024

دفتر استاندارد سازی

معرفی دفتر

توضیحات مطلب کلی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اخبار و تازه ها

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

عنوان خبر دفتر استاندارد سازی

توضیح مختصر خبر

عنوان خبر دفتر استاندارد سازی

توضیح مختصر خبر

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group