Friday 1st March 2024

ظرفیت های علمی تخصصی آموزش ها

ظرفیت های علمی تخصصی آموزش ها

در حال حاضر دوره های زیر در مرکز کارآفرینی در حال برگزاری و آماده ثبت نام می باشد:

 

  • برگزاری دوره های آموزشی معامله گری ارز دیجیتال  

  • برگزاری دوره های آموزشی آشپزی ملل

  • برگزاری دوره های آموزشی کشت گلخانه خاکی(صیفی جات)

  • برگزاری دوره های آموزشی پرورش علوفه هیدروپونیک

Template Design:Dima Group