Friday 1st March 2024

ارتقای همکاری موسسه آموزش عالی پیروزان با بانک تجارت
Facebook
Twitter
LinkedIn

رییس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان با جناب آقای بیهقی رییس بانک تجارت شعبه شهرستان فردوس در محل موسسه آموزش عالی پیروزان دیدار و گفتگو کرد.

آقای مهندس عبداله زاده در این دیدار بر تداوم همکاری دو جانبه میان این دو نهاد تاکید کرد. همچنین بر آن شد تا بانک تجارت در خصوص حمایت از دانشجویان کم بضاعت و بی بضاعت موسسه آموزش عالی پیروزان طرح های حمایتی ویژه ای را اجرا کنند. در پایان جناب آقای بیهقی ضمن تشکر از ریاست و پرسنل، موسسه آموزش عالی پیروزان را گامی شگرف در پیشرفت و تحول علمی و فرهنگی شهرستان دانست.

Template Design:Dima Group