Sunday 21st April 2024

برگزاری جلسه توجیهی متقاضیان همکاری با موسسه آموزش عالی پیروزان جهت انجام پروژه های مشترک با شهرداری
Facebook
Twitter
LinkedIn

جلسه توجیهی شرکت کنندگان حاضر به همکاری در پروژه های مشترک با شهرداری در محل موسسه آموزش عالی پیروزان برگزار گردید.

این جلسه که با دعوت متقاضیان حاضر به همکاری با موسسه آموزش عالی پیروزان برنامه ریزی شده بود در روز یکشنبه مورخه 13 تیرماه برگزار گردید. رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان در ابتدای جلسه در خصوص پروژه های مشترک با شهرداری از طریق دفتر خدمات امور شهری موسسه آموزش عالی پیروزان و نحوه پذیرش و سبک کار و فعالیت مورد نیاز صحبت نمودند و برای دانشجویان و جوانان حاضر در جلسه آرزوی موفقیت نمودند. در ادامه مهندس سیدان نیز با نحوه کار و همچنین نوع پروژه ها و شروط همکاری با حضار به سخن پرداختند و جزییات پروژه ها را قرائت نمودند.

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group