Friday 29th September 2023

ساخت دستگاه اندازه‌گیری نرخ تبخیر نانو سیالات در موسسه آموزش عالی پیروزان
Facebook
Twitter
LinkedIn

ساخت دستگاه اندازه‌گیری نرخ تبخیر نانو سیالات در موسسه آموزش عالی پیروزان

نانو سیالات که از اضافه کردن نانوذرات به سیال پایه تولید می شوند به دلیل ویژگی‌های فوق‌العاده ای که از خود نشان می‌دهند در کانون توجه محققان قرار دارند.

علاوه بر اینکه تبخیر یکی از پدیده‌های مورد توجه در صنعت و کشاورزی است کنترل نرخ تبخیر در نیروگاه ها، آب شیرین کن های خورشیدی و غیره نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

از اینرو با توجه به اهمیت موضوع پژوهشگران موسسه آموزش عالی پیروزان به سرپرستی دکتر شمس در طول مدت دو سال  موفق به طراحی و ساخت دستگاه تست تبخیر نانو سیالات شده اند.

دفتر ارتباط با صنعت مؤسسه آموزش عالی پیروزان

Template Design:Dima Group