Sunday 23rd June 2024

دیدار و تبریک ریاست هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان به شهردار جدید شهر فردوس
Facebook
Twitter
LinkedIn

آقای مهندس عبداله زاده طی جلسه ای با آقای مهندس حسین اکبری شهردار جدید شهر فردوس دیدار و گفتگو کردند.

آقای مهندس عبداله زاده ضمن تبریک به شهردار جدید فردوس و آرزوی موفقیت برای ایشان در این سمت، اعلام آمادگی موسسه آموزش عالی پیروزان را در خصوص فعالیت هایی از جمله ایجاد بستر مناسب جهت آموزش جوانان در بستر آموزش های فنی و حرفه ای ، ایجاد همایش های کارآفرینی، مشاوره در خصوص تولید و تهیه طرح توجیهی و همچنین مسائل فرهنگی و سیاسی شهرستان اعلام نمودند. آقای مهندس حسین اکبری نیز در این باره عنوان کردند: بر کسی ژوشیده نیست که در طول چند سال اخیر موسسه آموزش عالی پیروزان چه تاثیر شگرفی در راستای توسعه و پیشرفت منطقه داشته. با شناختی که از گذشته این نهاد داریم، حتما و مطمئنا به همکاری های خود در زمینه های مختلف ادامه خواهیم داد.

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group