Friday 29th September 2023

دیدار ریاست و معاونت اداره زندان فردوس با رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان
Facebook
Twitter
LinkedIn

ریاست و معاونت اداره زندان و اقدامات تامینی و تربیتی شهرستان فردوس با رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان شهرستان فردوس دیدار و گفتگو کردند.

این دیدار که در روز شنبه 24 مهر ماه 1400 در محل موسسه آموزش عالی پیروزان برگزار گردید در خصوص افزایش همکاری های دو جانبه و همچنین برگزاری دوره های کار آفرینی توسط موسسه آموزش عالی پیروزان برای زندانیان فردوس بود. آقای مهندس عبداله زاده با تاکید بر اینکه کارآفرینی بهترین راه نجات زندانیانی است که بنا به مشکلات مالی دچار مشکل شده اندد، عنوان کردند که علاوه بر این ها راهکاری هست که یک زندانی پس از آزادی با آموزش حرفه جدید راهی برای ارتزاق و فعالیت را در ژیش می گیرد. ریاست و معاونت اداره زندان فردوس نیز از همکاری های موسسه آموزش عالی پیروزان تشکر نموده و از تشکیل دوره های کارآفرینی برای زندانیان بسیار استقبال کردند.

Template Design:Dima Group