Friday 29th September 2023

برگزاری جلسه هماهنگی جهت پیشبرد فعالیت های بسیج دانشجوئی شهدای هسته ای با مسئول بسیج دانشجویی شهرستان فردوس
Facebook
Twitter
LinkedIn

به همت پایگاه بسیج دانشجوئی شهدای هسته ای ، جلسه مشترک بین آقای عبداله زاده رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان، آقای ابراهیمی مسئول بسیج دانشجوئی شهرستان، آقای مشکانی و خانم جهاندار، مسئولین بسیج پایگاه شهدای هسئه ای برگزار گردید. اهم صحبت ها در خصوص چشم انداز فعالیت های بسیج در سال های پیش رو و همچنین برنامه ریزی هفته بسیج و کنگره سردار حاج قاسم سلیمانی بود.

Template Design:Dima Group