Friday 1st March 2024

برگزاری امتحانات نیسمال اول 1400-1401 بصورت مجازی
Facebook
Twitter
LinkedIn

امتحانان نیمسال اول سال تحصیلی 1400 – 1401 بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی پیروزان در این زمینه بیان کردند: با توجه به شیوع ویروس کرونا در چند سال اخیر و آموزش به صورت مجازی علی رغم بهبودی حداکثری شرایط و اوضاع بیماری در کشور، اما هنوز اطمینان صددرصد برای حضور گسترده دانشجویان در سطح دانشگاه را نداریم. بنابراین تصمیمی اتخاذ شده است که امتحانات نیمسال اول 1400 – 1401 بصورت مجازی و از طریق سامانه معرفی شده به دانشجویان برگزار گردد. آقای مهندس طالب زاده با بهبودی شرایط و اوضاع بیان کردند که امیدورایم شرایط کنونی برای نیمسال آینده و برگزاری کلاس ها و امتحانات ترم آتی تغییر کرده و امتحانات و کلاس ها بصورت حضوری برگزار بشود.

Template Design:Dima Group