Friday 1st March 2024

نشست ” جوان بی پول ” به همت امور فرهنگی وبسیج دانشجوئی موسسه آموزش عالی پیروزان برگزار گردید.
Facebook
Twitter
LinkedIn

نشت ” جوان بی پول ” با محوریت ایجاد و تعریف راهکارهای درآمدزایی در جامعه کنونی و شرایط پیش رو با حضور و صحبت های دو بزرگوار ارجمند، آقای مهندس سجاد ارتشیدار و همچنین آقای مهندس کوهستانی برگزار شد. این جلسه در تاریخ 6 مرداد ماه 1401 بصورت مجازی به میزبانی موسسه آموزش عالی پیروزان برگزار گردید.

Template Design:Dima Group