Sunday 23rd June 2024

نشست ” جوان بی پول ” به همت امور فرهنگی وبسیج دانشجوئی موسسه آموزش عالی پیروزان برگزار گردید.
Facebook
Twitter
LinkedIn

نشت ” جوان بی پول ” با محوریت ایجاد و تعریف راهکارهای درآمدزایی در جامعه کنونی و شرایط پیش رو با حضور و صحبت های دو بزرگوار ارجمند، آقای مهندس سجاد ارتشیدار و همچنین آقای مهندس کوهستانی برگزار شد. این جلسه در تاریخ 6 مرداد ماه 1401 بصورت مجازی به میزبانی موسسه آموزش عالی پیروزان برگزار گردید.

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group