Friday 29th September 2023

آغاز دوره های ضمن خدمت در موسسه آموزش عالی پیروزان
Facebook
Twitter
LinkedIn

چند سالی می شود که دوره های آموزش ضمن خدمت با همت موسسه آموزش عالی پیروزان در حال برگزاری است. با توجه به رفع محدودیت ها امسال این دوره ها به صورت حضوری و به میزبانی موسسه آموزش عالی پیروزان فردوس از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار می گردد. این دوره ها شامل آموزش های موردنیاز کارکنان شهرستان فردوس و شهرستان های همجوار است.

Template Design:Dima Group