Friday 19th July 2024

دیدار رئیس شورای شهر اسلامیه جناب آقای مهندس بیکی زاده با ریاست موسسه آموزش عالی پیروزان
Facebook
Twitter
LinkedIn

در این دیدار که به منظور معرفی قابلیت ها و توانمندی های مؤسسه آموزش عالی پیروزان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی تشکیل گردید مهندس عبداله زاده ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای حوزه های علمی و پژوهشی بر افزایش سطح تعاملات دو مجموعه تأکید نمود.

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group