Friday 19th July 2024

تدوین سند توسعه‌ شهر اسلامیه توسط مؤسسه آموزش عالی پیروزان
Facebook
Twitter
LinkedIn

طی قراردادی که فی ما بین شورای اسلامی شهر اسلامیه و مؤسسه آموزش عالی پیروزان منعقد گردید پروژه مطالعاتی تدوین سند توسعه شهر اسلامیه بر اساس ارزش ها،قابلیت ها و مقتضیات به سبب جهت گیری در راستای ايده آل های شهری تدوین می شود.مهندس عبداله زاده ضمن ابراز خرسندی از اقدام شایسته شوراي اسلامي شهر اسلامیه،بر نقش سند توسعه در دستیابی به اهداف تعیین شده اشاره نمود.
وی همچنین حوزه های مورد مطالعه را حوزه کشاورزی، صنعت، گردشگری، فرهنگی و امور زیر بنایی معرفی نمود که خروجی هریک از بخش هاپس از انجام مطالعات شامل مهمترین قابلیت ها و مزیت های نسبی،محدودیت ها،راهبردهای توسعه و اهداف بلند مدت خواهد بود.
قائم مقام و رئیس هیات امنای موسسه آموزش عالی پیروزان ابراز امیدواری کرد که پروژه مذکور در مدت ۸ ماه به مرحله ای برسد که آماده ارائه به شورای‌ اسلامی شهر اسلامیه باشد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد که تا کنون مطالعات فنی و اقتصادی بیش از صد و سی پروژه سرمایه گذاری در سطح کشور توسط مرکز خدمات کار آفرینی موسسه آموزش عالی پیروزان انجام گرفته است

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group