Friday 1st March 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn

دیدار رئیس هیأت امنا‌‌ء و رئیس مؤسسه آموزش عالی پیروزان با معاونت پژوهشی دانشگاه بیرجند

در این دیدار چند ساعته سعی گردید تا دو مجموعه با فعالیت های پژوهشی هم آشنا گردند تا بتوانند در آینده به صورت مشترک فعالیت هایی را در سطح استان آغاز نمایند.
دکتر اکبرپور معاون پژوهشی دانشگاه بیرجند با اشاره به حجم قراردادهای پژوهشی یک سال گذشته، از افزایش چند برابری درآمد دانشگاه از محل پروژه های پژوهشی خبر داد و اعلام آمادگی نمود تا با مؤسسه آموزش عالی پیروزان فردوس نیز در این زمینه همکاری نماید.

مهندس عبداله زاده نیز در ادامه ضمن ابراز خرسندی از نزدیکی دیدگاه های دو مجموعه در ایجاد دانشگاه نسل سوم و دانشگاه کارآفرین با ارائه گزارش مختصری از ۱۳۰ پروژه سرمایه گذاری که مؤسسه آموزش عالی پیروزان در آنها ایفای نقش نموده بر نقش دانشگاه های استان در توسعه منطقه تاکید داشت.

دکتر زنگویی نیز مؤسسه آموزش عالی پیروزان را در مسیر دانشگاه کار آفرین تعریف نمود و از انعقاد تفاهم نامه همکاری استقبال کرد.

Template Design:Dima Group