Sunday 23rd June 2024

دیدار رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان با شهردار محترم شهر اسلامیه
Facebook
Twitter
LinkedIn

آقای مهندس عبداله زاده رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان با آقای مهندس خطیب شهردار اسلامیه و هیئت همراه دیدار و گفتگو کردند. این دیدار بیشتر در خصوص شناسایی و استفاده از پتانسیل شهرداری و ارتقای همکاری ها بین موسسه آموزش عالی پیروزان و شهرداری اسلامیه بود. طرفین مققر نمودند تا در هفته پژوهش تفاهمنامه ای با عنوان ایجاد بستر و تهیه طرح های توجیهی جهت پیشبرد اهداف دو طرف تهیه و تنظیم نمایند.

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group