Friday 1st March 2024

دیدار رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان با شهردار محترم شهر اسلامیه
Facebook
Twitter
LinkedIn

آقای مهندس عبداله زاده رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان با آقای مهندس خطیب شهردار اسلامیه و هیئت همراه دیدار و گفتگو کردند. این دیدار بیشتر در خصوص شناسایی و استفاده از پتانسیل شهرداری و ارتقای همکاری ها بین موسسه آموزش عالی پیروزان و شهرداری اسلامیه بود. طرفین مققر نمودند تا در هفته پژوهش تفاهمنامه ای با عنوان ایجاد بستر و تهیه طرح های توجیهی جهت پیشبرد اهداف دو طرف تهیه و تنظیم نمایند.

Template Design:Dima Group