Friday 1st March 2024

بررسی روند اجرای طرح آموزش در مسیر اشتغال در موسسه آموزش عالی پیروزان
Facebook
Twitter
LinkedIn

طرح آموزش در مسیر اشتغال به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان موسسه آموزش عالی پیروزان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

Template Design:Dima Group