Thursday 28th September 2023

دیدار رییس هیئت امنا و معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی پیروزان با مدیریت جدید آموزش و پرورش شهرستان فردوس
Facebook
Twitter
LinkedIn

آقای مهندس عبداله زاده رییس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان و آقای مهندس طالب زاده معاونت آموزشی موسسه با جناب آقای رحیمی مدیریت جدید آموزش و پرورش شهرستان فردوس دیدار و گفتگو کردند. این دیدار که در روز گذشته انجام گردید گویای ارتباط قوی و تنگاتنگ دو نهاد بود. علی الخصوص که در این روزها مبحث مهم طرح آموزش در مسیر اشتغال ویژه دانش آموزان ممتاز دبیرستان ها و هنرستان های دوره دوم مطرح گردیده است. اساس کار جلسه ارتقای تعاملات بین دو نهاد و برگزاری هر چه بهتر و بیشتر دوره های مفید و مهم علی الخصوص دوره های بازار کار موسسه آموزش عالی پیروزان ویژه دانش آموزان مدارس شهرستان بود.

Template Design:Dima Group