Friday 1st March 2024

آشنایی با حوزه تحصیلات تکمیلی

حوزه تحصیلات تکمیلی
موسسه آموزش عالی پیروزان

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مسئولیت نظارت، هدایت و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی موسسه را بر عهده دارد می‌کنند.

خدماتی که از سوی حوزه ستادی تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه می‌گردد، به شرح ذیل است:

 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی در موسسه
 • تهیه وتدوین شیوه نامه‌ی اجرایی برای آیین نامه های ارشد
 • تنظیم و تدوین مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تهیه وتنظیم کاربرگ های مورد نیاز جهت انجام امور آموزشی دانشجویان بر اساس آیین نامه های جدید
 • تهیه دستورالعمل های آموزشی و اجرایی مورد دانشجویان و کارشناسان آموزشی تحصیلات تکمیلی
 • پل ارتباطی بین دانشگاه و بنیاد ملی نخبگان
 • ارتباط و مکاتبات لازم با وزارت متبوع، دانشگاهها موسسات و……
 • ارائه گزارش و آمارهای دانشجویی
 • ارائه گزارش عملکرد سالیانه حوزه
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان
 • ارائه گزارش و آمار دانش آموختگان در پایان هر نیم سال
 • بررسی درخواست ایجاد رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد از طریق پرتال وزارت
 • بررسی صورتجلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها
 • بررسی درخواست ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی بر اساس تعداد اساتید متخصص هرگروه و درج در پرتال سازمان سنجش
 • بررسی پرونده ی دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی و انجام امور مربوط به پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
 • معرفی دانشجویان به وزارتخانه ها، و موسسات پژوهشی جهت همکاری و مساعدت با موضوع پایان نامه آنها
 • بررسی وانجام امور آموزشی دانشجویان از قبیل- مهمان– مرخصی- انتقال –حذف ترم – حذف واحد – تمدید سنوات و …
 • حمایت تشویقی از مقالات چاپ شده در نشریات معتبر
 • اعطا جوایز به دانشجویان ورودی حائز رتبه های برتر در مقاطع مختلف طبق شیوه نامه داخلی
 • انجام امور مربوط به پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود و نظارت بر حسن انجام امور ثبت نام
 • انجام امور مربوط به پرداخت هزینه شرکت دانشجویان در سمینارهای داخلی و خارجی
 • بررسی نمرات و سنوات دانشجو قبل از دفاع و صدور مجوز دفاع
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • بررسی درخواستهای دانشجویی و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا و در صورت لزوم ارسال به کمیسیون موارد خاص
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان
 • برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تهیه صورت‌جلسات و ارسال آن‌ها به دیگر حوزه‌ها
 • استخراج و تفکیک مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه وتفکیک آنها بر اساس موضوع در هر سال
 • برگزاری جلسات همفکری آموزشی با کارشناسان آموزشی دانشکده ها
 • انجام امور مربوط به دستیاران آموزشی
 • همکاری و پاسخ گویی تنگاتنگ با کارشناسان آموزشی دانشکده‌ها جهت تصمیم‌گیری نهایی
 • بررسی و پاسخ گویی به مشکلات آموزشی دانشجویان
 • بررسی پرونده دانشجویان برتر جهت استفاده از تسهیلات سهمیه پذیرش بدون آزمون
Template Design:Dima Group