Sunday 23rd June 2024

ارتباط با معاونت آموزشی

تماس با معاونت

پست الکترونیک

Alitalebzadeh2004@gmail.com

تماس

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 14:30
056-32731801-3
داخلی 102 و 103

بازدید کنید

شهرستان فردوس، خیابان خرمشهر، موسسه آموزش عالی پیروزان، اتاق معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

Alitalebzadeh2004@gmail.com

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group