Friday 19th July 2024

دانشکده ها

دانشکده علوم انسانی

توضیحات مطلب کلی

دانشکده فنی و مهندسی

توضیحات مطلب کلی

دانشکده هنر و معماری

توضیحات مطلب کلی

رشته های موجود در دانشکده علوم انسانی

رشته های موجود در دانشکده علوم انسانی

رشته های موجود در دانشکده هنر و معماری

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group