Friday 1st March 2024

مرکز خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

مرکز خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

مرکز خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به منظور افزایش سطح کیفی سطح کیفی آموزش در موسسه آموزش عالی پیروزان تجهیز گردیده است.

این مرکز مشتمل به سه آزمایشگاه و دو کارگاه بوده که می توان به آزمایشگاه مکانیک سیالات الکترونیک و تلویزیون و همچنین کارگاه اتومکانیک و کارگاه تاسیسات حرارتی و برودتی اشاره نمود.

کلیه کارگاه و آزمایشگاه متناسب با رشته های تحصیلی دایر موسسه تجهیز گردیده و آماده ارائه خدمات مهندسی به دانشجویان عزیز می باشد.

Template Design:Dima Group