Friday 29th September 2023

شرح وظایف معاونت آموزشی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرح وظایف

 • الف ـ وظایف عمومی :
  1ـ ابلاغ کلیه مصوبات، مقـررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛
  2ـ تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
  3ـ ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر؛

  4ـ پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه؛
  5 ـ نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها؛
  6ـ همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه‌های دانشگاه؛
  7 ـ انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.


  ب ـ وظایف اختصاصی:
  1 ـ برنامه ریزی جهت  انجام امور آموزشی دانشجویان بصورت کاملاً الکترونیکی
  2 – اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی؛
  3 – انجام مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور رشد تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز کشور و منطقه
  4 ـ برنامه‌ریزی امور آموزشی و تحصیلاتی تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رییسه؛
  5 ـ پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی؛
  6 ـ اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛
  7 ـ برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی؛
  8 ـ برنامه‌ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛

  9 ـ اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی؛
  10 ـ ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد؛

  11 ـ برنامه‌ریزی برای ارتقـای مهارتهـای علمـی ـ تخصصـی دانشجویان جهت ورود به‌ جامعه؛
  12ـ نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع؛

Template Design:Dima Group