Sunday 23rd June 2024

فارغ التحصیلان

امور فارغ التحصیلان حوزه

فعالیت های انجام شده در امور فارغ التحصیلان به شرح زیر سات:

 

1- بررسي فرم فراغت از تحصيل دانش آموختگان در سيستم آموزش و سپس سيستم انتقال به پرتال سازمان امور دانشجویان  وزرات علوم  و دریافت  تائیده فارغ التحصیلی

2- اعلام فراغت از تحصيل دانش آموختگان رشته هاي پروانه دار به مركز نظارت و اعتبار بخشي امور درمان (واحد صدور پروانه ها وزارتخانه در حال حاضر از طریق پرتال فارغ التحصیلان اقدام می نماید).

3- اعلام  تاییده  فراغت از تحصيل دانش آموخته به مراكز و موسسات درخواست كننده براي استخدام بصورت محرمانه 

4- اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته براي شركت در آزمون ها  بصورت محرمانه

5- اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته با ذكر معدل جهت طرح تبيين و ارتقاء شغلي.

6-  صدور گواهي موقت تحصيلي.
7- صدور تاييديه تحصيلي و تاييد مدارك دانش آموختگان بصورت محرمانه.
8- صدور مجوز تحويل مدرك تحصيلي.
9- تحويل دانشنامه و ريزنمرات به دانش آموخته.
10- بررسي پرونده و مدارك فارغ التحصيل.
11- بررسي تعهدات و صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي ( دانشنامه و ريزنمرات
12- محاسبه دقيق و برآورد مالي تعهدات دانش آموخته درصورت خرید تعهدات آموزش رایگان.
13- طراحی و تهيه دانشنامه هاي دانش آموختگان.
14- صدور دانشنامه و ريزنمرات المثني.
15- صدور گواهي موقت المثني.
16- صدور گواهي فراغت از تحصيل به مركز سنجش آموزش پزشكي جهت شركت در آزمون مقاطع بالاتر.
17- صدور گواهي براي شركت در آزمونهاي مقاطع بالاتر و آزمونهاي استخدامي.
 

 

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group