Friday 1st March 2024

فارغ التحصیلان

امور فارغ التحصیلان حوزه

فعالیت های انجام شده در امور فارغ التحصیلان به شرح زیر سات:

 

1- بررسي فرم فراغت از تحصيل دانش آموختگان در سيستم آموزش و سپس سيستم انتقال به پرتال سازمان امور دانشجویان  وزرات علوم  و دریافت  تائیده فارغ التحصیلی

2- اعلام فراغت از تحصيل دانش آموختگان رشته هاي پروانه دار به مركز نظارت و اعتبار بخشي امور درمان (واحد صدور پروانه ها وزارتخانه در حال حاضر از طریق پرتال فارغ التحصیلان اقدام می نماید).

3- اعلام  تاییده  فراغت از تحصيل دانش آموخته به مراكز و موسسات درخواست كننده براي استخدام بصورت محرمانه 

4- اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته براي شركت در آزمون ها  بصورت محرمانه

5- اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته با ذكر معدل جهت طرح تبيين و ارتقاء شغلي.

6-  صدور گواهي موقت تحصيلي.
7- صدور تاييديه تحصيلي و تاييد مدارك دانش آموختگان بصورت محرمانه.
8- صدور مجوز تحويل مدرك تحصيلي.
9- تحويل دانشنامه و ريزنمرات به دانش آموخته.
10- بررسي پرونده و مدارك فارغ التحصيل.
11- بررسي تعهدات و صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي ( دانشنامه و ريزنمرات
12- محاسبه دقيق و برآورد مالي تعهدات دانش آموخته درصورت خرید تعهدات آموزش رایگان.
13- طراحی و تهيه دانشنامه هاي دانش آموختگان.
14- صدور دانشنامه و ريزنمرات المثني.
15- صدور گواهي موقت المثني.
16- صدور گواهي فراغت از تحصيل به مركز سنجش آموزش پزشكي جهت شركت در آزمون مقاطع بالاتر.
17- صدور گواهي براي شركت در آزمونهاي مقاطع بالاتر و آزمونهاي استخدامي.
 

 

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط

Template Design:Dima Group