Thursday 28th September 2023

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

سیستم حسابداری نقش موثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات موسسات اقتصادی جامعه ایفا می کند و مدیریت می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق آنها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد.

با توجه به نیاز صنایع و شرکت ها به مشاغل حوزه حسابداری، تربیت نیروی متخصص در این حوزه در مراکز آموزشی کشور ضروری است. هدف از رشته علمی کاربردی حسابداری، تربیت افرادی است که توانایی لازم برای احراز مشاغلی در زمینه حسابداری در سطح میانی را خواهند داشت.

 

 

 

توانایی های کاردان حسابداری:
 

پس از پایان دوره تحصیلی کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری ، فارغ التحصیلان این رشته دارای توانمندی های زیر می باشند :

 • حسابداری انواع فعالیت های مالی

 • تهیه انواع گزارشات و صورت های مالی

 • تشخیص انواع مالیات ها و مشارکت در حل اختلافات مالیاتی

 • مشارکت در رسیدگی حسابرسی

 • مشارکت در مطالعات، بررسی ها، برنامه ریزی ها و بودجه بندی ها

فارغ التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می توانند در مشاغل زیر مشغول به کار شوند :

 • حسابداری مالی

 • حسابداری صنعتی

 • حسابداری دولتی

 • کمک حسابرسی

 • حسابرسی داخلی

 • متصدی امور مالیاتی

Template Design:Dima Group