Saturday 18th May 2024

کاردانی پیوسته نقشه برداری

کاردانی پیوسته نقشه برداری

تعریف و هدف:

برنامه کاردانی پیوسته نقشه برداری براساس ضوابط آموزشهای علمی- کاربردی شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری تدوین گردیده است. هدف از این برنامه تربیت کاردانی است که دانش و مهارت لازم را در زمینه های نقشه برداری، مانند: ماهواره ای، کارتوگرافی، ژئودزی، هیدروگرافی را کسب نماید.

اهمیت و ضرورت:

 امروز علم نقشه برداری به سرعت در حال گسترش می باشد و در حقیقت بدون توجه به آن زیانهای ناشی از سرمایه گذاریهای عظیم در این زمینه و عدم تحقق اهداف لازم را باید تحمل نمود.

با توجه به اینکه در دهه های اخیر، توسعه فراوانی در شاخه های مختلف رشته نقشه برداری بوجود آمده است و همچنین در سرزمین پهناوری مانند ایران که هم به منابه آبی و دریایی وسیع و هم به معادن زیرزمینی فاوانی دسترسی دارد. نیاز شدید به این رشته در کلیه گرایشها بالاخص نقشه برداری عمومی(توپوگرافی) که رشته پایه و اساسی می باشد احساس می گردد.

 نقش و توانایی:

 
  • همکاری در عملیات نقشه برداری از قبیل میرگری  ژالن گذاری، مترکشی، ساختمان و نصب علائم و نشانه ها و علامت دادن

  • مستند سازی اکیپ های نقشه برداری

  • تعیین تجهیزات موردنیاز نقشه برداری

  • اجرای عملیات کارتوگرافی و ترسیم با دست

  • انجام خدمات کارهای مقدماتی هیدروگرافی، ژئودزی، کاداستر و فتوگرامتری

  • نظارت و سرپرستی کارگاههای نقشه برداری

  • استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در نقشه برداری

  •  

مشاغل قابل احراز:

  • نقشه بردار، مسیر(راه، راه آبی، کانال آب، خطوط لوله های گاز، نفت، آب و مسیرهای انتقال نیرو و امثال آن)

  • کارتوگراف و رسام (روش های معمولی، اسکرایبینگ، اتوماسیون)

  • کاردان مترکشی، ترازیابی، تاکئومتری و نقشه برداریهای ساده

  • کاردان نقشه بردار مناطق محدود

  • کاردان دستگاههای فتوگرامتری (آنالوگ، دیجیتال و …) و دستگاههای الکترونیکی مربوطه

  • کاردان خدمات کارهای هیدروگرافی، عمق یابی، اقیانوس شناسی و دستگاههای الکترونیکی مربوطه

  • کاردان خدمات ژئودزی (کلاسیک، فیزیکال، ماهواره ای و …)

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group