Friday 19th July 2024

کاردانی پیوسته کامپیوتر (نرم افزار)

کاردانی پیوسته کامپیوتر (نرم افزار)

– مقدمه :

نظر به اهداف آموزش های علمی- کاربردی که در آن به گسترش و اعتلای دانش و پژوهش در کشور، ارتقاء شاخص های کمی و کیفی و حفظ مسئولیت اجتماعی آموزش های کاربردی و همچنین فراهم سازی زیربنای مناسب برای ایجاد و انتقال تکنولوژی توجه ویژه ای مبذول گردیده است، برنامه دوره دو ساله کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر بر اساس نیاز کشور با توجه به حجم عظیم سرمایه گذاری هایی که در این صنعت صورت پذیرفته، تهیه و تدوین شده است.

– تعریف و هدف :

هدف از این برنامه تربیت کاردان فنی در رشته نرم افزار کامپیوتر است که در ادامه دوره سه ساله فنی و حرفه ای رشته کامپیوتر تهیه شده و با استفاده از آموخته های تئوری و علمی بتواند در زمینه مشاغل مربوطه با توانائی ها و مهارت های علمی و علمی مشخص از عهده وظایف محوله برآمده و آنرا با کیفیت مطلوبی اجرا نماید. لذا در طراحی برنامه علاوه بر مهارت های فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است.

– ضرورت و اهمیت :

امروز علم نرم افزار کامپیوتر به سرعت در حال گسترش می باشد و در حقیقت بدون توجه به آن زیان های ناشی از سرمایه گذاری عظیم در این زمینه و عدم تحقق اهداف مورد نظر را باید تحمل نمود. به عبارت دیگر فعالیت های مربوطه به نوشتن و اجرای برنامه ها و استفاده نرم افزارهای مختلف و پشتیبانی اطلاعات و راه اندازی شبکه و… در سایه نیروی انسانی متخصص در این زمینه فراهم می گردد.

– نقش و توانایی :

– نصب و راه اندازی سیستم کامپیوتر

– ارزیابی قابلیت نرم افزارها

– تهیه و اجرای برنامه های مورد نیاز

– تهیه مستندات مورد نیاز طراحان سیستم و برنامه نویسان سیستم و کاربران سیستم

– تنظیم برنامه جایگزینی و گسترش امکانات اتاق ریزکامپیوتر

– تهیه روش های حفاظت از ابزار، نرم افزارهای پایه و برنامه های کاربردی

– تهیه پشتیبان اطلاعاتی و اطلاعات شبکه

– تهیه روش های بازسازی و راه اندازی شبکه

– مشاغل قابل احراز :

– مسئول کارگاه های آموزشی

– مربی آموزشی کامپیوتر

– مسئول آرشیو نرم افزاری

– برنامه ساز سیستم های کامپیوتری

– مستندساز سیستم های کامپیوتری

– سرپرست اتاق ریزکامپیوتر

– سرپرست راهبری شبکه های محلی کامپیوتر

– نصاب و راهبر دستگاه های ریزکامپیوتر

– ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو :

– فارغ التحصیلان دوره های سه ساله فنی و حرفه ای در رشته کامپیوتر

– قبولی در آزمون سراسری

– دارا بودن توانایی جسمانی لازم و شرایط عمومی

تبصره: دیپلمه های مرتبط از شاخه کاردانش مشروط به گذراندن دروس جبرانی

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group