Thursday 28th September 2023

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

هدف از این رشته عبارت است از: آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی خصوصا واحدهای مرتبط با بازار مصرف، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت و بازار، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مشکلات بازارشناسی، توسعه بازار، …، ارزیابی راه حلهای مختف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و
اجرای تصممیمات اتخاذ شده. افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت
شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی که
بازار را تحت تاثیر قرار می دهند و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط
 جدید و ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشد فردی و حرفه ای.

آینده شغلی رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 

فارغ التحصیلان این رشته با اطلاعات وسیعی که در زمینه های مختلف بازارگانی و بازاریابی، روابط انسانی و امور مالی و اقتصادی پیدا می کنند، به خوبی می توانند در سطح مدیران اجرایی در سازمانهای بازرگانی، صنعتی و دولتی به کار اشتغال ورزند و یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند. انتظار می رود این فارغ التحصیلان پس از کسب تجربیات کافی بتوانند مسئولیتهای بیشتری را در سطوح بالای سازمان عهده دار شوند. علاوه بر این، فارغ التحصیلان این
دوره می توانند در کارهای پژوهشی و تحقیقات بازار که امروز برای موسسات
بزرگ اهمیت زیادی برخوردار است، مشغول بکار شوند. اما از این نکته نبایستی غافل شد که تنوع دروس ارائه شده و فاصله آن تا مباحث عملی و کاربردی، آینده
را برای فارغ التحصیلانی که قصد دارند مستقیما وارد حوزه بازاریابی و فروش
شوند، دشوار می سازد. بنابراین این وظیفه به عهده خود دانش آموختگان می
باشد که در کنار ارتقاء سطح علمی خود، نگاه ویژه ای به محیط کسب و کار
داشته باشد. البته پاپیروس به این دانشجویان توصیه می کند، در دوره
دانشجویی حتما دانشجویان بازاریابی را حتی به صورت مقطعی، در عمل بچشند و
به قول بازاریابان کهنه کار ” طعم نه شنیدن و روشهای مقابله با آن ” را
بیاموزند. چیزی که فقط و فقط از طریق کسب تجربه عملی امکانپذیر است.

Template Design:Dima Group